top of page

OM REDD BARNA CUP

Redd Barna Cup er ei lokal-gruppe i den større organisasjonen Redd Barna, og har som mål å fremma bodskapet deira og arrangera innsamlingar til inntekt til organisasjonen.

 

For å nå våre mål vert den årlege fotball- og volleyballcupen "Redd Barna Cup" arrangert. Gruppa vil også arrangera samlingar av mindre omfang og engasjera seg i ulike prosjekt i nærmiljøet.

last ned (1).jpeg
Om: About Us

KORT OM REDD BARNA

Redd Barna er en del av internasjonale Save The Children og sammen arbeider vi i 123 land. Vi arbeider for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Som verdens største uavhengige organisasjon for barn, kjemper Redd Barna for barns rettigheter i Norge og verden. Vi gir langsiktig støtte, og nødhjelp i kriser og katastrofer. Fordi barndom betyr alt.

reddbarna_hvit_logo_2_edited.jpg

SAMARBEIDET OG ORGANISERINGA

Redd Barna Cup er medlemsstyrt og det er styret som har ansvar for å sørge for at alle mål og oppgåver vert gjennomført

Me jobbar tett saman med Redd Barna Region Vest, som både bistår og skal fungera som bindeleddet til hovudorganisasjonen Redd Barna.

 

IL. Øyglimt er vår samarbeidspartnar. Øyglimt bistår i den sportslege delen av fotball- og volleyballturneringa vår, låner oss utstyr og er behjelpelige i planlegging av våre arrangement. 

hjem_reddbarnacup_hvitlogo_rød.png
bottom of page